PROJECT&CONSTRUCTION MANAGEMENT


Compromesos en la gestió i el lideratge de la complexitat del procés arquitectònic i/o urbanístic, copsant les seves particularitats i generalitats vers un enfoc únic que ens permeti dirigir i gestionar amb la màxima eficàcia i eficiència el dia de dia de qualsevol projecte i obra. La nostra tasca pot ser extensiva a la totalitat del procés constructiu (Project Management), o bé ens podem concentrar en la fase d’execució (Construction Management).

Desenvolupem tasques de direcció d’execució d’obra, aplicant els mateixos criteris i premisses que ens identifiquen. Organitzem i gestionem equips humans i tècnics i els recursos de la manera més adient per assolir els objectius marcats en les nostres intervencions.

facebook linkedIn