CONSULTORIA


Cal considerar moltes variables i supòsits abans d’emprendre una idea. De caire legal i jurídic, fiscal, urbanístic i/o arquitectònic, de viabilitat econòmica i financera, mediambiental, etc. Aquests paràmetres i estimacions condicionaran en gran mesura la decisió inicial per l’arrancada d’un projecte o un somni i la solució final com a resposta a les necessitats sorgides.


Cal fer les mateixes consideracions quan estem davant de fets i realitats ja existents. Estudiem i analitzem tot allò que és rellevant per extreure’n les conclusions més adients i aportar la millor resposta davant de cada interrogant o repte. Com a consultoria assessorem aportant el valor de l’experiència en cadascuna de les branques i especialitats necessàries per tal de facilitar en qualsevol moment la presa de les millors decisions.

facebook linkedIn