23 Habitatges socials a Premià de Mar
Barcelona


Superfície: 1.600 m2
Pressupost: 1.000.000 €
Promotor: Incasol
Servei: Projecte i Obra d’Arquitectura i Estructura
Sector: Residencial
Any: 2005-2007

facebook linkedIn