Museu de la Ciència - CosmoCaixa
Barcelona


Superfície: 40.000 m2
Pressupost: 100.000.000 €
Promotor: “La Caixa”
Servei: Projecte i obra d’estructura
Sector: Equipament
Any: 2006

facebook linkedIn