486 Habitatges al Front Fluvial, Sta. Coloma de Gramanet
Barcelona


Superfície: 50.000 m2
Pressupost: 25.000.000 €
Promotor: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Servei: Projecte i obra d’estructura
Sector: Residencial
Any: 2004-2011

facebook linkedIn