Edifici Nova seu CMT
Barcelona


Superfície: 12.500 m2
Pressupost: 22.000.000 €
Promotor: Comissió del Mercat de Telecomunicacions
Servei: Projecte i obra d’estructura
Sector: Oficines
Any: 2008-2010

facebook linkedIn