Estudi mesures Eficiència Energètica. Centre Alt Rendiment St.Cugat
Barcelona


Pressupost: 1.570.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya 
Servei: Estudi mediambiental
Sector: Equipament
Any: 2011

facebook linkedIn