Estudi mesures Eficiència Energètica. Arxiu Nacional Catalunya. St.Cugat
Barcelona


Pressupost: 400.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya
Servei: Estudi mediambiental
Sector: Equipament
Any: 2010

facebook linkedIn