Implantació de millores energètiques al Balneari Cervantes
Ciudad Real


Pressupost: 420.000 €
Promotor: Hotel Balneario Cervantes
Servei: Auditoria  Energètica, Instal·lació de Biomassa, Fotovoltàica i Solar Tèrmica
Sector: Turisme / Salut
Any: 2010

facebook linkedIn