IES Ridaura
Barcelona


Superfície: 5.660 m2
Pressupost: 5.945.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya
Servei: Direcció d’Execució 
Sector: Educació
Any: 2010-2012

facebook linkedIn