CEIP Sant Martí. Poble Nou
Barcelona


Superfície: 11.120 m2
Pressupost: 13.100.000 €
Promotor: Consorci Educació de Barcelona
Servei: Concurs d’Arquitectura
Sector: Educació
Any: 2011

facebook linkedIn