IES Pere IV
Barcelona


Superfície: 4.300 m2
Pressupost: 5.000.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya
Servei: Direcció d’Execució
Sector: Educació
Any: 2009-2011

facebook linkedIn