132 Habitatges socials a Sabadell
Barcelona


Superfície: 18.455 m2
Pressupost: 13.170.000 €
Promotor: Incasol
Servei: Direcció d’Execució
Sector: Residencial
Any: 2003-2006

facebook linkedIn