Hotel Porta Fira 4*
Barcelona


Superfície: 34.670 m2
Pressupost: 71.820.000 €
Promotor: Torres Porta Fira SA
Servei: Project Management i Direcció d’Execució
Sector: Turisme / Hotel
Any: 2010

facebook linkedIn