Rehabilitació i Restauració Edifici s.XV per Casal d’Entitats
Barcelona


Superfície: 2.350 m2
Pressupost: 8.210.000 €
Promotor: BIMSA
Servei: Direcció d’Execució
Sector: Equipaments
Any: 2009-2011

facebook linkedIn