45 Habitatges socials a La Roca del Vallès
Barcelona


Superfície: 5.900 m2
Pressupost: 3.700.000 €
Promotor: Incasol
Servei: Projecte i Obra d’Arquitectura i Estructura
Sector: Residencial
Any: 2007

facebook linkedIn