IES Pineda de Mar
Barcelona


Superfície: 4.400 m2
Pressupost: 4.600.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya
Servei: Concurs d’Arquitectura
Sector: Educació
Any: 2010

facebook linkedIn