120 Apartaments i Centre de Salut Integral a Malgrat de Mar
Barcelona


Superfície: 16.990 m2
Pressupost: 19.500.000 €
Promotor: Gerimar 2000 SL
Servei: Project Management i Avantprojecte Arquitectura, Instal·lacions i Estructures
Sector: Turisme / Salut
Any: 2012-2013

facebook linkedIn