80 Apartaments, Residencia Geriàtrica i Rehabilitació. St. Just Desvern
Barcelona


Pressupost: 12.145 m2
Pressupost: 15.100.000 €
Promotor: Xenti SA
Servei: Project Management i Avantprojecte Arquitectura, Instal·lacions i Estructures
Sector: Turisme / Salut
Any: 2012-2013

facebook linkedIn