Parc d’investigació Bio-Mèdica PRBB
Barcelona


Superfície: 60.000 m2
Pressupost instal·lacions: 11.500.000 €
Promotor: Ajuntament de Barcelona – Consorci de la Zona Franca
Servei: Projecte i obra d’instal·lacions
Sector: Sanitari
Any: 2001-2009

facebook linkedIn