Ciutat Judicial de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona


Superfície: 315.000 m2
Pressupost instal·lacions: 78.160.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya
Servei: Projecte i obra d’instal·lacions
Sector: Justícia
Any: 2002-2009

facebook linkedIn