Institut Universitari Dexeus
Barcelona


Superfície: 49.800 m2
Pressupost instal·lacions: 20.900.000 €
Promotor: Vertix-Carmel Corporació 2000 SL
Servei: Projecte i obra d’instal·lacions
Sector: Sanitari
Any: 2001-2009

facebook linkedIn