Hotel 5* Hesperia Bellvitge
Barcelona


Superfície: 34.500 m2
Pressupost instal·lacions: 20.700.000 €
Promotor: Desjust SA
Servei: Projecte i obra d’instal·lacions
Sector: Turisme / Hotel
Any: 2001-2009

facebook linkedIn