CEIP Baixeres. Ciutat Vella
Barcelona


Superfície: 4.600 m2
Pressupost: 6.300.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya
Servei: Projecte i Obra d’Arquitectura, Enginyeria, Estructura i Direcció d’Execució
Sector: Educació
Any: 2008-2012

facebook linkedIn