Comissaria de Mossos d’Esquadra. Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú


Superfície: 2.250 m2
Pressupost: 3.000.000 €
Promotor: Generalitat de Catalunya
Servei: Projecte i Obra d’Arquitectura, Enginyeria i Estructura.
Sector: Equipament
Any: 2008-2009

facebook linkedIn